Verschil dierenarts-specialist en gedragstherapeut

Veterinaire gedragsspecialisten voeren het vak veterinaire gedragsgeneeskunde (ook eens veterinaire gedragskunde genoemd) uit. Veterinaire gedragsgeneeskunde is een tak van de interne diergeneeskunde. Het is gericht op het opsporen, voorkomen, diagnosticeren en behandelen van gedragsproblemen waaronder met name gedragsstoornissen bij dieren. 

Een dierenarts-specialist gedragsgeneeskunde (veterinaire gedragsspecialist) is een dierenarts die niet alleen kijkt naar de fysieke gesteldheid van een dier, maar ook naar het mentale welzijn. Veterinaire gedragsspecialisten bieden een unieke mix van vaardigheden die huisdiereigenaren op diverse niveaus ondersteuning bieden. Een gedragstherapeut is goed opgeleid om management- en training/opvoedingsproblemen te behandelen. Wanneer uw dier lijkt daaraan te lijden, dan zetten we u weer op de rit. 

Specialisten zijn in staat de fysieke en emotionele gezondheid van de dieren te beoordelen. Dit leidt tot beter begrip van de factoren die gelden bij gedragsproblemen. Op basis van goede wetenschappelijke theorieën en de emotionele behoeftes van het dier kunnen veterinaire gedragsspecialisten behandelplannen voorschrijven. Eventueel kunnen ze, waar nodig, deze programma’s combineren met het gebruik van medicijnen om het behandelingsproces te helpen. 

Veterinaire gedragsspecialisten begrijpen de eventuele bijwerkingen van eerder toegepaste of huidige medische behandelingen en de gevolgen daarvan op het gedrag. Ze evalueren en behandelen onderliggende fysieke ziektes die een probleem kunnen vormen voor het welzijn van het dier. Kort gezegd: veterinaire gedragsspecialisten spelen een cruciale rol in het voorkomen, opsporen, diagnosticeren en behandelen van gedragsstoornissen bij dieren. 

Mevr. Jonckheer is de enige Veterinaire gedragsspecialist in Nederland. Zij is erkend als Europees Specialist Gedrag door de European Board of Veterinary Specialists

U kunt op de poli gedragsgeneeskunde verschillende medewerkers tegenkomen zoals de specialist zelf, de specialist in opleiding en hoogopgeleide paraveterinairen. Alle medewerkers werken onder toezicht van mevrouw Jonckheer.


Terug naar Gedragsgeneeskunde