Consult gedragsgeneeskunde voor kat

Eerste consult

Vanwege de complexe aard van gedragsproblemen en de vereiste betrokkenheid en inzet van de eigenaar bij de therapie kosten consulten gedragsgeneeskunde veel tijd. In de regel neemt het eerste consult voor katten 110 tot 140 minuten in beslag. Aan de hand van het aantal en de ernst/duur van de problemen wordt de duur van het consult bepaald door het Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein. Voor katten hebben wij een aparte polikamer, omdat zij de geur van honden als stressvol kunnen ervaren.

Soms zal aanvullende diagnostiek (zoals bloedonderzoek of het maken van echo’s of foto’s) aanbevolen worden. Soms kunnen deze op de zelfde dag plaatsvinden en soms moeten ze apart ingepland worden. Er zijn extra kosten aan gebonden. 

De SIO (mevr. Reifler) en/of Specialist (mevr. Jonckheer) voeren de consulten uit. Een deel van het consult kan door de paraveterinair gedragsgeneeskunde uitgevoerd worden. 

Tijdens het consult zal het volgende gedaan worden: 

  • De antwoorden op de ingevulde vragenlijst bespreken.
  • Een specifieke anamnese (gedetailleerde vragenlijst) van het gedragsprobleem afnemen.
  • Het gedrag van de kat observeren en analyseren.
  • Een algemeen lichamelijk onderzoek uitvoeren (indien nodig).
  • Een diagnose vaststellen.
  • Een uitgebreid op maat gemaakt behandelplan voor de kat opstellen.
  • Methoden om de vooruitgang van de kat te meten bespreken.


Type 1

Duur: 110 minuten

Dit consult is niet geschikt voor katten die agressie vertonen tegen mensen, katten of andere diersoorten. Dit geld ook voor dieren die agressie als gevolg van angst vertonen, bijvoorbeeld grommen / bijten uit angst. Als het geconstateerd wordt dat de kat toch een agressieprobleem heeft dan zal het agressieprobleem in een ander consult behandeld moeten worden.

Type 2

Duur: 140 minuten

Dit consult is voor katten die komen vanwege een agressie (grommen, happen, snauwen, bijten) probleem tegen mensen, katten of andere diersoorten of die meerdere gedragsproblemen of overige medische problemen hebben.

Type 3

Duur: 170 minuten

Dierenarts/Paraveterinair: Specialist (mevr. Jonckheer) of SIO (mevr. Reifler). Een deel van dit consult kan door de  paraveterinair gedragsgeneeskunde uitgevoerd worden.

Dit consult is voor katten die komen vanwege een agressie (grommen, happen, snauwen, bijten, vechten) probleem tegen kat(ten) in hun eigen gezin. Of voor katten die meer dan 5 keer een mens of dier hebben gebeten of die meerdere gedragsproblemen of overige medische problemen hebben.

Soms zal aanvullende diagnostiek zoals bloedonderzoek of het maken van echo’s of foto’s aanbevolen worden (hier zijn extra kosten aan gebonden en zal extra tijd kosten)

Controle consult

Duur: 25-110 minuten

Dierenarts/Paraveterinair: Specialist (mevr. Jonckheer) of SIO (mevr. Reifler). Een deel van dit consult kan door de  paraveterinair gedragsgeneeskunde uitgevoerd worden.

Na een eerste consult Gedragsgeneeskunde zullen meestal controle consulten van 50 minuten noodzakelijk zijn om de ingezette therapie te evalueren en zo nodig aan te passen. Voor dieren met complexere problemen zal een controle consult van 80 minuten nodig zijn. Voor patiënten die al lang in behandeling zijn en die stabiel zijn, zijn consulten van 25 minuten gebruikelijk. Mevr. Jonckheer of de SIO (mevr. Reifler) geeft het type vervolg consult door aan de eigenaren en ook aan de balie. Het eerste Controleconsult moet plaatsvinden binnen 6 maanden na het Eerste consult gedragsgeneeskunde heeft plaatsgevonden. Meestal zijn 3 ‑ 4 controleconsulten in het eerste jaar gebruikelijk.

Het is ook mogelijk om gedurende het behandeltraject een Controle consult (doorgaans controle van 25 minuten, maar kan ook langer indien overeengekomen) via videobellen te hebben afhankelijk van de te behandelen onderwerpen.

Controleconsult


Telefonisch consult

Duur: max. 7-15 minuten

Dierenarts/ Paraveterinair: Specialist (mevr. Jonckheer), SIO (mevr. Reifler) of paraveterinair gedragsgeneeskunde.

Deze consulten worden alleen aangeboden voor cliënten die al een kat in behandeling bij de poli gedragsgeneeskunde hebben. Een telefonisch consult is niet mogelijk als de specialist of de SIO (mevr. Reifler) het dier langer dan 6 maanden geleden heeft gezien. Deze consulten zijn geschikt voor cliënten die de vooruitgang van hun dier willen bespreken (hierbij is gebruik van het logboek en beeldmateriaal wenselijk) een paar korte vragen hebben, onzeker zijn of niet kunnen wachten tot het controle consult. Deze consulten zijn zeer geschikt voor cliënten die net langs geweest zijn voor hun eerste consult of controle consult. Deze consulten zijn efficiënt en leveren sneller vooruitgang aan de patiënt.

Communicatie

Voortgang en ontwikkeling wordt uitsluitend in telefonische consulten en/ of controle consulten met u besproken. NB: Er zal niet via e‑mail gecommuniceerd worden. E-mail is uitsluitend bedoeld om documenten te versturen w.o. logboeken en/ of beeldmateriaal.


Terug naar Gedragsgeneeskunde