Richtlijnen en infobladen

Gedrag & welzijn: informatie voor dierenartsen

INFORMATIE VOOR DIERENARTSEN - GEDRAGSTHERAPIE EN TRAINING

Op het gebied van gedragstherapie voor dieren zijn er verschillende soorten professionals werkzaam. Denk hierbij aan o.a. dierenartsen, gedragstherapeuten en gedragsbiologen die u kunt bezoeken met uw huisdier. Dit is echter niet hetzelfde als een bezoek aan een specialistische poli gedragsgeneeskunde in een dierenziekenhuis.   

Waarin onderscheidt gedragsgeneeskunde in het dierenziekenhuis zich van andere zorgverleners die zich met gedragstherapie bezighoudt?    

In het Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein vinden in het kader van gedragsproblemen uitsluitend consulten gedragsgeneeskunde plaats. Deze vinden plaats onder leiding van EBVS europees gediplomeerd veterinair gedragsspecialist mevr. Jonckheer.  

Specialistische consulten gedragsgeneeskunde verschillen inhoudelijk met die van een gedragsbioloog/gedragstherapeut, ook als die samenwerkt met een dierenarts (zonder specialisatie binnen de gedragsgeneeskunde). Een veterinair gedragsspecialist is in staat om zowel de fysieke gesteldheid als het mentale welzijn van een dier te beoordelen en te behandelen. Zij passen wetenschappelijke theorieën toe op behandelplannen en kunnen deze ook combineren met medicijnen. Zij hebben een goed begrip van de mogelijke bijwerkingen van medische behandelingen en de gevolgen ervan op het gedrag.   

Veterinaire gedragsspecialisten kunnen pathologisch (medisch probleem) gedrag geheel behandelen, een gedragstherapeut/bioloog/dierentrainer of dierenarts zonder specialisatie binnen de gedragsgeneeskunde zijn niet bevoegd om dit volledige te doen.  Veterinaire gedragsspecialisten spelen daarnaast een cruciale rol in het voorkomen, opsporen, diagnosticeren en behandelen van gedragsstoornissen.      

Als je het zou vergelijken met de humane zorg is de gedragstherapeut/bioloog die samenwerkt met een dierenarts vergelijkbaar met een huisarts die samenwerkt met de psycholoog. Een veterinair gedragsspecialist (EBVS® European Veterinary Specialist in Behavioural Medicine) is te vergelijken met de psychiater.   

Uiteraard kunnen beide type zorgverleners een belangrijke rol spelen bij het helpen van dieren met gedragsproblemen. Om dit te verduidelijken heeft de IVC Evidensia Nederland Vakgroep Gedrag en Welzijn (onder leiding van mevr. Jonckheer) een richtlijn opgesteld voor dierenartsen op het gebied van diertraining en gedragstherapie voor dieren.  

In de onderstaande documenten kunnen dierenartsen alles lezen op het gebied van diertraining, gedragstherapie en gedragsgeneeskunde.  

Welzijnsvriendelijk management van dieren in de dierenartsenpraktijk 

Onder leiding van mevr. Jonckheer heeft de IVC Evidensia Nederland Vakgroep Gedrag en Welzijn een richtlijn opgesteld voor dierenartsen op het gebied van het waarborgen van het emotionele welzijn van patiënten in de veterinaire omgeving.

Onderstaande informatiebladen/ documenten zijn ter informatie voor dierenartsen, paraveterinairen, ondersteunend diergeneeskundig personeel en eigenaren. Hierin is informatie te vinden en staan verschillende diervriendelijke handelingstechnieken uitgewerkt ten behoeve van het emotionele welzijn van patiënten in de veterinaire omgeving.

Begrenzen van honden op een diervriendelijke manier 

Terug naar Gedragsgeneeskunde