Dierenartsen orthopedische operatie

Verschillende dierenartsen bij Evidensia Dierenziekenhuizen

Wanneer uw huisdier iets mankeert, gaat u in de meeste gevallen eerst naar een reguliere dierenarts. Dit noemt men een eerstelijns dierenarts. Maar wanneer uw dier complexere en specialistische zorg nodig heeft, zal u doorverwezen worden naar het dierenziekenhuis. Complexere zorg wordt dan ook “tweedelijns zorg” genoemd. 

Om u en uw huisdier optimaal te helpen, zijn er binnen de Evidensia Dierenziekenhuizen verschillende dierenartsen die behandelingen uitvoeren. Op onze teampagina komt u dan ook verschillende dierenartsen tegen met uiteenlopende titels: 

  • Dierenarts Specialist Dip. (Diplomate) 

Dit is een Dierenarts Specialist die een erkend Europees of Amerikaans specialisten examen heeft behaald in een bepaalde discipline. Hij of zij mag dan de titel “Dip.” achter de naam dragen. Dit is een titel die ook buiten Nederland erkend wordt. Zij zijn aangesloten bij Europese colleges zoals de ECVD, ECVS, ECVO of de ECVN. Vandaar dat u achter deze titels ook nog andere afkortingen ziet staan.

Elke vijf jaar moet een Dierenarts Specialist Dip. (die Europees of Amerikaans erkend is) opnieuw laten zien dat alle kennis en vaardigheden op peil zijn. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan kan hij of zij deze titel kwijtraken. Een Dierenarts Specialist Diplomate heeft de autoriteit om nieuwe specialisten en gedifferentieerde dierenartsen op te leiden. 

  • Dierenarts Specialist in opleiding 

Ook wel bekend als “residents”. Dit zijn dierenartsen die de opleiding tot Europees specialist volgen. Dit is een driejarig traject waarbij ze fulltime in het dierenziekenhuis werken en patiënten behandelen, onder de leiding van de Dierenarts Specialist Dip. De specialist in opleiding dient ook onderzoek te doen en dit te publiceren, aanvullende cursussen en congressen te volgen en zelf lezingen te geven. Aan het einde van de opleiding vindt het Europees examen plaats. Dit examen duurt enkele dagen en is van het hoogste niveau in de diergeneeskunde. Na het behalen van het examen mogen zij zich ook “Dierenarts Specialist Dip” noemen. 

  • Dierenarts Specialist 

Deze naamgeving geven wij binnen IVC Evidensia aan dierenartsen die bovenstaande specialisatie succesvol hebben afgerond, maar nog niet het Europese examen hebben behaald. 

  • Dierenarts Discipline (gedifferentieerd) 

Een gedifferentieerde dierenarts biedt meer specifieke hulp dan een eerstelijns dierenarts. We noemen dit een gedifferentieerde dierenarts, of dierenarts discipline. U kunt door een eerstelijns dierenarts gericht doorverwezen worden naar een gedifferentieerd dierenarts. Deze heeft meer ervaring met complexe problemen en werkt voornamelijk in één bepaalde discipline. Bijvoorbeeld interne geneeskunde, chirurgie, dermatologie, echografie of spoedzorg. 

Elke tweedelijns dierenarts heeft een opleiding van drie jaar succesvol doorlopen, waarna hij of zij erkend wordt als een gedifferentieerd dierenarts binnen de betreffende discipline (voorbeeld: “Dierenarts Dermatologie”). Om deze titel te mogen behouden moet een dierenarts discipline elke vijf jaar de kennis en vaardigheden op peil houden. De Dierenarts Discipline werkt onder leiding van de Diplomate.

Terug naar Over ons