Voor huisdiereigenaren

Uw huisdier in goede handen

Tijdens een belangrijke ingreep wilt u uw huisdier in goede handen weten. Bij de Dierenziekenhuizen van Evidensia werken gedreven specialisten die uw huisdier de zorg kunnen bieden die het nodig heeft. Op deze pagina kunt u lezen, wat u kunt verwachten, wanneer u één van onze ziekenhuizen bezoekt.

Voorbereiding:

Bij het maken van de afspraak ontvangt u van ons een informatiebrief over uw bezoek aan ons ziekenhuis en de voorbereidingen voor uw huisdier.

Ontvangst:

U kunt zich melden bij de balie, onze medewerkers staan hier klaar voor uw aankomst. Wij verzoeken u, uw legitimatie en verzekeringspas mee te nemen.

Het consult:

Uw huisdier wordt eerst onderzocht, voor datgene waarvoor hij/zij is doorverwezen, zodat we de juiste behandeling kunnen inzetten.

Onderzoeken:

Houdt er rekening mee dat er aanvullende onderzoeken nodig kunnen zijn, zoals rontgen, echo, CT

of laboratorium onderzoek, o.a. bloed of urine. Aanvullende onderzoeken worden uitsluitend in overleg met de eigenaar uitgevoerd.

Operatie:

Bij een verwijzing voor een operatie spreken wij een tijd met u af wanneer u uw huisdier kunt brengen. Na opname spreken wij een tijdstip met u af waarop wij u telefonisch zullen inlichten over het verloop van de operatie en de vervolgstappen.

Opname:

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij uw huisdier voor intensieve zorg en onderzoeken opnemen. Wij zullen dit voortijdig met u overleggen.

Nazorg:

Bij enkele gevallen zullen de controles in het dierenziekenhuis plaatsvinden. Daarna dragen wij, in goed overleg, de zorg over aan uw eigen dierenarts.

Kosten:

Voor bepaalde onderzoeken en ingrepen kan een kostenraming gegeven worden. Bij extra onderzoeken of ingrepen zullen wij altijd de kosten vooraf aan u voorleggen.

Betalen:

Na behandeling dient u te betalen (pin of contant). Alleen bij sommige verzekeringen kunt u boven een bepaald bedrag de factuur direct doorsturen zonder aan de balie af te rekenen (vraag dit vooraf na bij uw verzekering).

 

Wij verzoeken u om niet te vergeten:
Een geldig legitimatie bewijs en verzekeringspas mee te nemen.